ERGENLİK

DEĞİŞİYORUM ÇÜNKÜ GELİŞİYORUM

Ergenlik, çocukluktan erişkinliğe geçiş basamağı olan , bedende ve duygularda hızlı değişimlerin yaşandığı bir gelişim evresidir. Genel olarak 12 yaşlarında başlayıp 21 yaşına kadar süren, gelişimin oldukça önemli bir parçasını oluşturan bu dönem literatürde ikinci doğum olarak adlandırılmaktadır.
Ergenlerin, duygu, tutum ve davranışlarındaki değişiklikler aileleri endişelendirmekte ve çaresizlik hissine kapılmalarına neden olabilmektedir. Bu dönemde okul başarısı, sosyal ilişkiler, davranış biçimleri sıklıkla değişeceğinden aile ile ergen arasında çatışma yaşanma olasılığı artar. Aile, çocuğunun davranış değişikliklerine ayak uyduramadığı ve gidişattan endişelendiği durumlarda çocuğunun üzerindeki denetimi katı bir biçimde arttırmakta ve dayatmacı bir tutum benimseyebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta aile ile çocuk arasındaki işbirliği ve iletişim tarzıdır. Çocuğunuza izahı olmadan koyduğunuz her kural sizinle daha çok inatlaşmasına ve bu sürecin sancılarını arttırmaya neden olacaktır. Bu dönemin özelliği olarak ergenler, kuralları saçma, kendine tanınan hakları yetersiz bulma eğiliminde olduğundan koyduğunuz kurallara tepkiselliğinin artması muhtemel bir durumdur. Bu nedenle kuralların nedeni ve çocuğunuzu hangi olası tehlikelerden koruyacağı net bir şekilde kendisine anlatılmalıdır.
Anne babalar olarak, yaşanan bu değişimleri çocuğunuz üzerinde kişiselleştirme yoluna gitmeden “ergenlik döneminin” getirileri olduğunu unutmamalı, bu kritik dönemi sabrınız, hoşgörünüz ve empatik anlayışınızla sağlıklı bir şekilde atlatmasına özen
göstermelisiniz.

Uzm. Psk. Gözde Seçkiner